TPI konverents Moskvas

25.05.2017 kuni 26.05.2017 toimus Moskvas TPI konverents

Liiklusohutuse raport, DEKRA 2017

Ülemaailmselt tehakse paljudes riikides liiklusohutuse püsiva paranemise nimel jõupingutusi, seejuures tähendab hukkunute hulga vähendamine tõsist väljakutset.

06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

http://www.emcdda.europa.eu/news/2017/6/european-drug-report-2017-highlights

Alkoholi süütegude konverents – riskifaktorite ja sõidukijuhtide arengu hindamine erinevates EL riikides

3. juunil toimus Murastes Politsei- ja Piirivalvekolledžis TPI konverents, mille peamiseks teemaks oli joobes juhtimise vähendamisele.

Valmis pilootuuring lubatud alkoholi piirmäära ületanud mootorsõidukijuhtide suunamisest rehabilitatsiooniprogrammi

Jaanuari alguses võttis Politsei- ja Piirivalveamet vastu riigihanke raames MTÜ Liikluskäitumise Arenduskeskus poolt läbi viidud pilootprojekti raporti. Projekti tulemused annavad kätte teejuhised liiklusohutuse sekkumismeetmete edasiseks arendamiseks Eestis.

Uuring: alkoholi tarvitamise sõelumine ja alkoholi tervist kahjustava tarbimisega seotud riskitegurid perearsti patsientide hulgas Eestis

Heidi-Ingrid Maaroosi, Anu Aluoja ja Ruth Kalda uurimus, milles kasutati meetodina AUDIT WHO küsimustikku.

Rahvusvahelise Liikluspsühholoogia assotsiatsiooni 9. konverents: nõrk koht liikluses on juht

Rahvusvahelise Liikluspsühholoogia assotsiatsiooni 20 liiget 12 Euroopa riigist kohtusid maikuu lõpus Portugalis, Coimbras. Järjekorras 9. konverents keskendus Euroopa liiklusohutuse strateegia väljatöötamisele.

Tallinnas toimus alkoholi tarvitanud sõidukijuhtide rehabiliteerimise teemaline seminar

Mitmel aastal on Politsei- ja Piirivalveamet koostöös MTÜga Eesti Liikumiskäitumise Arenduskeskus korraldanud infopäeva riskikäitumise juhtide rehabiliteerimisest. Sel aastal toimus infopäev 25 mail seminarina "Alkoholi tarvitanud sõidukijuhtide rehabiliteerimine rahvusvahelisele ja Eesti kogemusele tuginedes“.

Rahvusvaheline konverents toob kokku Euroopa liiklusohutuse arendajad

Rahvusvaheline Liikluspsühholoogia assotsiatsioon kohtub maikuu keskpaigas Portugalis, et jätkata Euroopa liiklusohutuse strateegia väljatöötamisega.

Valmis uuring "Juhtimisvõimekuse hindamine problemaatilise alkoholitarvitamise järel"

Möödunud aastal valmis Saksamaal Berliini Humboldti Ülikoolis töö, mis uuris alkoholitarbimise ja juhtimise sobilikkuse omavahelisi seoseid. Tulemustest selgus, et 97% alkoholist tingitud kahjustusi ilmneb hiljemalt 1,1 promillise joobe juures.

12 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
17 aastat
riskivältimise koolitusi
2415
läbiviidud koolitust
42693
edukalt läbinut