Kolmeastmelise PASS-mudeli järgmine viib liiklussurmade vähenemiseni

Psühholoogilise ja meditsiinilise abi mudel turvaliseks liiklemiseks (PASS) loodi eeskätt selleks, et langetada liiklussurmade arvu Euroopas 2010. aastaks 50% võrra. MTÜ Liikluskäitumise Arenduskeskus järgib liiklusohutust puudutavate eesmärkide saavutamisel just seda mudelit ning teeb pidevalt tööd, et sarnaselt ülejäänud Euroopale ka Eestis liiklussurmade arvu vähendada.

Liiklusspetsialistid tutvustavad teisipäeval alkoholi mõju all tabatud juhtide edasisuunamise pilootprojekti

Maanteeameti, Päästeameti ja Politsei-ja piirivalveameti ennetustöötajate ühisseminar käsitleb erinevate ennetustööde ja projektide tulemusi, kõneledes tuleohutusest eakate juhtide täienduskoolituseni.

Telesaade Reporter: karistust vähendava koolituse on läbinud sadakond roolijoodikut

Eelmisel aastal käivitus Politsei- ja Piirivalveameti algatusel projekt, mis keskendub joobeseisundis autoroolist tabatud juhtidele. Neil, kes psühholoogilise loengusarja edukalt läbivad, on võimalik oma juhiload säilitada ning saada tavapärasest oluliselt väiksem karistus.

Valmis uuring "Veapunktisüsteemi rakendamise vajalikkus ja oodatav mõju Eesti liiklusohutusele"

Mitmete riikide kogemus on näidanud, et liiklusohutuse parandamine on kompleksne tegevuste kogum ning üksiktegevuste rakendamise mõjusus on enamasti väike, selgub Tallinna Tehnikakõrgkoolis valminud uuringust.

Liiklusmeditsiini ja Liikluspsühholoogia Sümpoosionil kõneldi õnnetuste rekonstrutksioonist ja ennetusest

Järjekorras kümnenda, sel korral Münchenis aset leidnud sümpoosioni märksõnadeks olid interdistsiplinaarne liiklusõnnetuste rekonstruktsioon ja preventsioon. Ürituse raames tehtud ettekanded kõnelesid nii liiklusmeditsiini, liikluspsühholoogia kui ka inseneriteaduse teemadel. 

Eesti Päevaleht: liiklusohutuse keerleb politsei tegemiste ümber, ent tasuks kaaluda kogu süsteemi reformimist

Liikluspsühholoog Gunnar Meinhard sõnas intervjuus Eesti Päevalehele, et et liiklusohutuse teemas tuleb alustada küsimusest, kes üldse sõidukijuhiks saada tohiks ning tegelikult selleks saab. "Liiklusohutus on nagu kihiline kook. Mis maitse sealt välja tuleb, sõltub komponentidest," selgitas Meinhard. 

Best Point projekt: veapunktisüsteemi toimimisel on põhiroll politseitööl

Euroopa Liidu komisjoni poolt toetatud projekt Best Point selgitas välja, kuidas kasutada veapunktisüsteemi kõige efektiivsemalt. Leiti, et põhiroll on selles politsei tugeval tööl, mis peab olema kombineeritud regulaarsete teavituskampaaniatega.

Konverents „Retsidiivsete juhtide rehabiliteerimine rahvusvahelisele kogemusele tuginedes“ selgitas järelkoolituse olemust

Järelkoolitusi on Eestis läbi viidud kaks aastat. Selleks, et saada ülevaade, kuidas ja millistel alustel järelkoolitus 2013. aastal Eestis toimib, viidi Politsei Põhja prefektuuris läbi selleteemaline infopäev.

Seminar tutvustas joobes juhtimise takistamise võimalusi

Loengu „Joobes juhtimine. Sanktsioonid ja rehabilitatsioon Euroopa Liidu näitel“ keskseks teemaks oli joobes juhtimise takistamise võimalused Saksamaa ja Euroopa Liidu perspektiivist lähtuvalt. Prof. Wolfgang Schubert andis teadusuuringutest tulenevalt ülevaate tehniliste lahenduste, nagu alkolukk kasutamise efektiivsusest. 

 

 

Tallinnas toimus IV rahvusvaheline kongress Fit-to-Drive

Kongressil käsitleti liiklusohutuse aktuaalseid teemasid mitmete Euroopa erialaorganisatsioonide eestvedamisel, keskendudes juhtimisvõimekusele ja liiklusohutusele.

13 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
17 aastat
riskivältimise koolitusi
2431
läbiviidud koolitust
42792
edukalt läbinut