Valmis uuring "Juhtimisvõimekuse hindamine problemaatilise alkoholitarvitamise järel"

Möödunud aastal valmis Saksamaal Berliini Humboldti Ülikoolis töö, mis uuris alkoholitarbimise ja juhtimise sobilikkuse omavahelisi seoseid. Tulemustest selgus, et 97% alkoholist tingitud kahjustusi ilmneb hiljemalt 1,1 promillise joobe juures.

Saksamaal uuritakse joobes juhtide sobilikkust mootorsõidukit juhtida alles 1,6 promillisest joobest. Kompetentsi hindamiseks kasutatakse meditsiinilis-psühholoogilist uuringut (MPU). Uurimistöö eesmärgiks seati lävendi korrigeerimise kaudu hetkelise seadusliku olukorra parandamine.

Töös kasutati 103 uuringu tulemusi, mis pidid olema kõik lõplikud, arusaadavad ning kaasama eksperimentaalset vere alkoholisisalduse manipuleerimist. Alkoholist tingitud kahjustuste arv on esitatud kvantitatiivse analüüsina, meditsiinilise ja psühholoogilise talitluse nõrgad kohad aga kvalitatiivse analüüsina.

Uuringust selgus, et 97% dokumenteeritud alkoholist tingitud kahjustustest lõid välja hiljemalt 1,1 promillise joobe juures, ent paljud kognitiivsed võimekused, nagu mälu ning tähelepanu- ja tajuvõime, nõrgenevad juba väga madala joobe juures. 

Kokkuvõtlikult saab järeldada, et alkoholist tingitud kahjustused avalduvad tegelikkuses palju varem, kui 1,6 promillise joobe juures, mis on hetkel Saksamaal joobes juhtimise järel sooritatava meditsiinilis-psühholoogilise läbivaatuse alampiiriks. Kaasaegne teaduskirjandus ei toeta nii kõrget alampiiri ning on välja pakutud, et seda tuleks langetada 1,1 promillile.

Loe teadusartiklit täispikkuses SIIT.

Foto: Mati Hiis/Õhtuleht

12 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
17 aastat
riskivältimise koolitusi
2381
läbiviidud koolitust
42469
edukalt läbinut