Valmis pilootuuring lubatud alkoholi piirmäära ületanud mootorsõidukijuhtide suunamisest rehabilitatsiooniprogrammi

Jaanuari alguses võttis Politsei- ja Piirivalveamet vastu riigihanke raames MTÜ Liikluskäitumise Arenduskeskus poolt läbi viidud pilootprojekti raporti. Projekti tulemused annavad kätte teejuhised liiklusohutuse sekkumismeetmete edasiseks arendamiseks Eestis.

Rehabilitatsiooniprogrammi pilootprojekti läbiviimise eesmärgiks oli hoida ära korduvaid liiklusrikkumisi, liiklusõigusrikkumisi, millega kaasneb alkoholi tarvitanuna juhtimisõiguste ära võtmine ja/või eluohtlike tagajärgedega õnnetuse toimumine.

Politsei- ja Piirivalveameti riigihanke pilootprojektiks sobilike meetodite valimisel said autorid abi Saksamaa Liikluspsühholoogide Liidult, kellel on sarnase töö tegemisel pikaajaline kogemus nii praktilistes rakendustes kui ka teaduslikes käsitlustes - üheks neist on rehabiliteerimine. Selle all mõistetakse psühholoogilist sekkumist järelkoolituse näol, lähtudes konkreetse probleemi sisust - liiklusrikkumistest, alkoholist või muust.

Projekti suunati politseiametniku otsusel Liiklusseaduse § 224 lg 2 rikkumiselt tabatud 293 isikut. Erandkorras jäeti lg 3 kohaldamata ehk sõiduki juhtimisõigus jäeti projektis osalevatele isikutele alles.

Uuringu käigus rakendati Saksamaal analoogsete uuringute läbiviimiseks kasutatavaid tehnikaid, sh. tähelepanukesksete võimete hindamisel põhinevat Corporal testi, Maailma Terviseorganisatsiooni WHO poolt heakskiidetud alkoholi tarbimisharjumusi hindavat AUDIT-testi ja spetsiaalset küsitlusvormi ehk eksploratsiooni, selgitamaks alkoholi tarbimisega seotud seisukohti.

Pilootprojekti tulemustest saad lugeda täispikast raportist, mille leiad SIIT.

12 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
17 aastat
riskivältimise koolitusi
2415
läbiviidud koolitust
42693
edukalt läbinut