TPI konverents Moskvas

25.05.2017 kuni 26.05.2017 toimus Moskvas TPI konverents

Tegemist oli esmakordselt väljaspool EL toimunud kohtumisega, millest võtsid osa lisaks TPI liikmesriikide esindajatele ka arvukalt teadlasi, liiklusohutuse eksperte jt. ametnikke, kes töötavad Venemaal liiklusohutuse parandamise nimel. Ettekannete põhjal ja töötubades toimund aruteludest selgus, et EL-s ja Venemaal on liiklusohutuse rõhuasetused üsna sarnased.
 
TPI liikmesriikide ettekanded:
TPI konverents
Belgia
Tšehhi
Eesti
Ungari
Portugal
Holland
Suurbritannia
 

12 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
17 aastat
riskivältimise koolitusi
2415
läbiviidud koolitust
42693
edukalt läbinut