06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

12 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
16 aastat
riskivältimise koolitusi
2281
läbiviidud koolitust
41807
edukalt läbinut