06.06.2017 tutvustati Lissabonis EMCDDA poolt European Drug Report 2017

13 aastat
liikluspsühholoogilist nõustamist
17 aastat
riskivältimise koolitusi
2431
läbiviidud koolitust
42792
edukalt läbinut